CAMINS PER ACCEDIR A LA INFORMACIÓ:


CERCANT INFORMACIÓ


CERCADORS I DIRECTORIS
Sovint es consulta internet quan hi ha la necessitat d'obtenir informació sobre un tema concret. Fins fa uns anys calia anar clicant enllaços de pàgines web per anar obtenint la informació desitjada. Per a facilitar aquesta tasca a partir de 1995 van apareixer unes pàgines web especialitzades, anomenades cercadors, que ofereixen la consulta d'una base de dades on es relacionen adreces de pàgines web amb els seus enllaços.

L'ús de cercadors proporciona fàcilment un llistat de pàgines relacionades amb el tema que interessa.

La manera d'accedir a la informació pot ser de dues maneres; mitjançant la consulta d'índex (exemple)o bé amb la introducció de paraules clau (exemple).

Actualment tots els cercadors procuren oferir la cerca mitjançant els dos mètodes .(exemple), a més d'altres serveis complementaris.

El primer cercador feia servir exclusivament la cerca mitjançant consulta d'índex, era Yahoo. Aquesta mena de cercadors s'anomenen directoris ja que ofereixen la informació jererquitzada, classificada per categories o temes i subcategories.private.gif Motors de cerca

private.gif Productes de Google

private.gif Googlemania