Regles d'ús d'aquest wiki


  1. Qualsevol usuari de CrK pot col·laborar.
  2. Utilitza un llenguatge correcte. No siguis agressiu, ni destructiu.
  3. Escriu correctament, utilitzant accents, signes de puntuació i minúscules. NO USAR TOT MAJÚSCULES.
  4. No incloure publicitat, ni enllaços a pàgines personals o fora de tema.
  5. Firmar els comentaris o els suggeriments personals (utilitzant-ne quatre ~).
  6. Sempre que sigui possible afegir una nota per saber quina edició s'ha fet.

Recorda que aquest lloc està moderat i que els canvis poden revertir-se amb facilitat. No perdeu el temps vandalitzant-lo.

  • Si voleu comentar sobre alguna cosa, utilitzeu la part de discussió de la pàgina (discussion);: així no es generen pàgines de text amb debats que fan els textos inicials illegibles. L'única excepció: Josep M Comas, quan respon als suggeriments. tongue.gif
  • Convé utilitzar la firma quan s'afageix una aportació de la qual calgui identificar-ne l'autor (com en el cas de Suggeriments o Bugs, per exemple), en la resta del lloc manteniu les aportacions anònimes, si us plau.
  • Quan s'integri algun dels suggeriments a CrK, s'ha de treure el suggeriment i s'ha d'agregar a Novetats.
  • La pàgina de suggeriments és per proposar una nova funcionalitat o millorar-ne una d'existent. Si no us agrada alguna cosa, millor inicieu una discussió abans de posar-lo com a suggeriment. A la pàgina de Bugs heu de posar errors persistents i que es puguin reproduir (donant indicacions de com es pot reproduir), per evitar reportar com a bug algun incident aïllat o que no és culpa de CrK.