LES BIBLIOTEQUES I LA INFORMACIÓ


dip.GIF Com buscar informació a internet

external image blitz.gif
Blitz, ratolí de biblioteca, és el nom d'una col·lecció de fullets sobre Biblioteques Escolars que comprèn quatre sèries:
  • La sèrie blava, Blitz en el Departament, els temes organitzatius i pedagògics relacionats amb la biblioteca escolar.
  • La sèrie verda, Blitz a l'escola, està oberta a les experiències realitzades en els centres escolars respecte a la dinamització de la biblioteca i l'animació a la lectura.
  • La sèrie groga, Blitz amb la lectura, pretén assessorar el professorat de totes les àrees per desenvolupar la comprensió lectora a l'aula.
  • La sèrie vermella, Blitz amb l'escriptura, planteja models didàctics que puguin utilitzar-se pel professorat de totes les àrees per a l'aprenentatge de la seva matèria.
  • La sèrie taronja, Blitz amb l'expressió oral, pretén ajudar a tot el professorat en la tasca que ell s'ensenyi als seus alumnes a expressar-se correctament de forma oral i a utilitzar amb propietat el llenguatge formal
Blitz és, a més, un personatge amb vida pròpia que defensa el model de la nova biblioteca escolar i deixa la seva imatge a qualsevol centre que ho reclami. Blitz pot convocar concursos literaris, senyalitzar la biblioteca, convertir-se en adhesiu, difondre butlletins informatius, etc.