ALTRES UTILITATSexternal image 81_1141958369.jpg Servei on, un cop fet el registre, pots tenir-hi les teves "pàgines d'interés" o "favoritos", també pots accedir a les webs preferides d'altres usuaris. (anglès) des de qualsevol connexió a internet. Aquest servei pot ser útil per a compartir adreces d'interès:; per exemple, un grup que treballa un crèdit de síntesi o un projecte.


Lectors RSS (Really Simple Syndication)
Què són els lectors RSS? "Si Mahoma no va a la montaña..."

Es pot fer que la informació que sovint es consulta no calgui anar-la a buscar usant un servei que un cop configurat, la llegeix i la mostra actualitzada.Un lector RSS envia automàticament els titulars de notícies i altres continguts de freqüent actualització al nostre ordinador. Cal instal·lar i configurar un petit programet,.com per exemple el que ofereix las Generalitat

external image installer_5.gif

Aquest servei l'ofereixen:

external image ymylo.gif

http://www.netvibes.com/

Amb Netvives es pot fer la pàgina d'inici 0m-line persolalitzada amb els RSS que es vulguin.

external image ntv.jpg

També és possible amb el Google

També ofereixen lectors RSS:
Feedmanía: http://www.feedmania.com
Feedness: http://www.feedness.com
Bloglines: http://www.bloglines.com

Més informació:

Experimenta:
o el progtama L'internauta
private.gif Una pàgina amb diversos serveis de cerca