ESQUEMES COMPARATIUS


Mapes on es mostren els diferents resultats d'una cerca segons l'estratègia emprada:


mapr.gif Mapa de conceptes 1 - ús de les cometes

mapr.gif Mapa de conceptes 2 - ús de l'astenisc

mapr.gif Mapa de conceptes 3 - més descriptors

mapr.gif Mapa de conceptes 4 - font i format del recurs

mapr.gif Mapa de conceptes 5 - miscèlània d'un ús bàsic

perro.gif
  • Voleu veure les estadístiques de cerca a Google d'un parell de paraules; com per exemple, wiki i blog? Veure
  • Podeu fer comparatives d'estadística de cerca entre artistes, novel·les, polítics...