FILTRAR LA CERCA


Un cercador pot fer recerques dins d'un domini determinat, com el que veieu en el menú del costat, on diu "Search"

Un cercador també pot buscar webs enllaçades amb una certa pàgina o buscar notícies, imatges, grups...Si s'obté massa resultats podem sempre acotar, restringir la cerca per idioma i la localització geogràfica, marcant les opcions disponibles. És doncs important conèixer la configuració bàsica del cercador (abans d'executar cap recerca) i les opcions de personalització i funcions avançades que ens ofereix.

La cerca avançada ens permet filtrar amb més detall els resultats.(vídeo -anglès-)

Convé conèixer com personalitzar les cerques amb les preferències.. Així com, del propi Google, els consells de cerca.

També podem filtrar la cerca mitjançant les eines d'idioma

DRECERES DE CERCA


Les draceres de cerca són mots, signes o caixes de cerca específiques que alguns cercadors posen al notre abast per tal de agilitar la cerca.
external image logo.gif
  • define: seguit d'una paraula cerca el seu significat en diversos diccionaris online i n'ofereix la definició.
  • filetype: seguit d'una extensió determinada, podem restringir el tipus de documents que volem trobar
  • site: per buscar un lloc o domini específic.
  • press site: per trobar informació de la premsa.
external image syce.gif
Dreceres de cerca de Yahoo España
external image syce.gif
Cerca per temes (castellà)
external image logo-info.gif
Crea els motors de cerca personals que utilitzen només les fonts en què confies.(anglès)