LES TIC'S, L'EDUCACIÓ I LA CERCA D'INFORMACIÓ


Què aporta de nou el fenòmen de les TICs a l'educació?…veurem ben aviat tres aportacions que destaquen i que tenen unes implicacions pedagògiques no gens menyspreables.

external image mmedia.gif

- Porten l'augment de la informació, el seu accés i el seu emmagatzemament. L'últim segle l'augment de la informació ha estat exponencial, ara no és pas difícil que un llibre escrit avui quedi obsolet quan es publiqui… La quantitat d'informació disponible es duplica cada any. Cada vegada s'hi pot accedir des de més mitjans (ordinador, PDA, telèfon mòbil, GPS, TDT...) i emmagetzemar més fàcilment i en menys espai (CD, DVD, pendrive o llapis de memòria, mp3, targes de memòria, carpetes a internet...) Qui sap quins aparells hi haurà d'auí un temps! El que ens interessa es però adonar-nos que els nostres infants, la juventut poden accedir més fàcilment a molta informació i que no tota és fiable.
external image mobil_rapport2_283.jpgexternal image messenger.jpg- Apareixen noves formes de comunicació, interacció i experiències de viure el coneixement; on l'accent en la interacció i la col·laboració és important, on la construcció del coneixement es comparteix i s'interactua. Cada dia està més present internet en la vida professional i lúdica (correu electrònic, missatgeria instantània, xats, fòrums, VoIP, jocs en línia, P2P, webquest, potcast, Cmaps, blocs o bitàcoles, wikis...) Els nostres nois i noies dediquen cada vegada més temps a internet; però son eficients quan hi cerquen informació?

external image gps.jpg
- Aporten canvis en la capacitat de tractament de la informació, representació i divulgació; i no només de la informació textual, sinó també d'altres sistemes de símbols com són els llenguatges audiovisuals i multimèdia. Els objectes tecnològics que ens envolten no són simples accessoris, i encara menys són neutres sinò que van confegint la mentalitat de l'època. És doncs per la seva importància per al desenvolupament de la intel·ligència en general, i pels nous interrogants que planteja, que requereix una atenció especial en l'educació.
external image w4.jpg

La importància que creiem tenen aquests canvis ens ha decidit a enfocar aquesta web essencialment al primer pas de tot procés relacionat amb la informació i les TIC: la cerca d'informació per internet i la seva relació amb la pràctica docent.

external image aula_antigua.jpg

private.gif Un text:

  • Association for Teacher-Librarianship in Canada (ATLC), "Carta dels drets de l’alumnat en l’era de la informació", ATLC, Canadà, 1998 [data de consulta: novembre de 2006] <document>

private.gif

Un vídeo

  • Projecte "Enlaces" de Xile <vídeo>